การออกเสียงภาษาไทย

posted on 21 Sep 2005 07:18 by astarlink in Thinking

การใช้ภาษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ มีศัพท์ต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะ บางทีก็ไม่รู้ว่าแปลเป็นไทยว่ายังไง หรือจะอ่านยังไง ก็ใช้ๆตามความเคยชิน

พอดีได้เมลล์มา เลยอยากแบ่งให้อ่านด้วย

แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไม เบิร์ด (เบิ้ด) เบิร์ต (เบิต) ...แค่ ด.เด็ก กับ ต.เต่า เนี่ย

ไทยพูดไทย

มารค มาร์ค คือ มาก กับ ม้าก

โดย เฉลิมศรี หุนเจริญ

อนุสนธิจากการกำหนดให้ออกเสียงคำ มารค พยางค์ท้ายของคำ ชลมารค และ สกลมารค ว่า มาก ก็มีคนสงสัยกันขึ้นมาว่า แล้วทำไมคำที่มาจากภาษาอังกฤษ คือ มาร์ค ออกเสียงเป็น ม้าก ล่ะ ซึ่งก็คงต้องยอมรับกันละค่ะว่า ที่มาของการออกเสียงคำภาษาไทยบางคำนั้นบางทีก็หาเหตุผลที่จะมาชี้แจงยากในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ท่านก็บอกไว้แค่คำอ่าน ข้อสงสัยว่าทำไม มารค กับ มาร์ค ออกเสียงไม่เหมือนกันจึงเป็นเรื่องที่จะต้องค้นคว้าหาเหตุผลกันต่อไป แล้วก็โชคดีที่ผู้เขียนได้ไปพบอยู่ในเอกสารการสัมมนาเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในภาษาและวรรณคดี ที่มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับคณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นผู้จัดและพิมพ์แจก

ในหัวข้ออภิปรายเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในการเปลี่ยนคำ การปรับเปลี่ยนคำ ที่วิทยากรผู้อภิปรายคือ ดร.นววรรณ พันธุเมธา มีความที่พอจะเก็บมาใช้แก้ข้อสงสัยข้างต้นได้ว่า เมื่อไทยเรายืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ เราก็มักจะปรับเปลี่ยนคำให้ถูกหูคนไทย คำใดที่เสียงสระพยัญชนะในภาษาไทยไม่มี ก็อาจนำเสียงพยัญชนะของภาษาไทยที่มีคุณสมบัติของเสียงที่คล้ายคลึงกันมาแทน หรือถ้าหากคำที่ยืมมานั้นไม่มีเสียงวรรณยุกต์เราก็กำหนดเสียงวรรณยุกต์เพิ่มเข้าไป มารค พยางค์ท้ายคำที่ออกเสียงว่า มาก หรือเสียงโทนั้น เพราะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งวิธีเติมเสียงวรรณยุกต์ให้คำบาลีสันสกฤตนั้นคล้อยตามอักขรวิธีของไทยแต่คำทับศัพท์หรือคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ เรามีวิธีให้เสียงวรรณยุกต์ต่างออกไป คือโดยทั่วไป คำตาย มักจะออกเป็นเสียงวรรณยุกต์ ตรี เช่น เซ็ท คัพ เช็ค ฯลฯ ส่วน คำเป็น มักออกเป็นเสียงสามัญ เช่น บาร์ วี บอล ฯลฯและถ้าเป็นพยางค์ท้ายคำมักจะออกเป็นเสียงวรรณยุกต์โท เช่น ดาลิ้ง ปาร์ตี้ เบเก้อฯลฯ แต่บางทีก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง ทั้งคำยืมจากภาษาอังกฤษส่วนมากจะเขียนโดยไม่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ทำให้เวลาออกเสียงอาจมีปัญหาเรื่องการเติมเสียงวรรณยุกต์อยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม

แม้คำที่ยืมจากภาษาอังกฤษโดยหลักจะไม่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับ แต่เวลาออกเสียงเราก็เติมเสียงวรรณยุกต์ช่วยนิดหน่อยได้ตามความเหมาะสม แม้ว่าการออกเสียงคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเราควรต้องออกเสียงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับเสียงภาษาเดิม แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเสียงตรงเต็มร้อย เพราะอย่างน้อย เราจะต้องคำนึงถึงความสละสลวยราบรื่นกลมกลืนกับเสียงคำเรียงความของภาษาไทย ดังเช่นที่เรามิได้ออกเสียงชื่อเมืองหลวงของประเทศอังกฤษว่า ลันดั้น แต่ออกเป็น ลอนดอน และคำ ฟุตบอล ก็มิได้ออกเสียงเป็นเสียงแม่กนแล้วม้วนลิ้นขึ้นไป แบบคำภาษาเดิมด้วย

ก็เอาละที่แน่ ๆ คือ ชลมารค และ สกลมารค ต้องออกเสียงว่า ชน - ละ - มาก และ สะ - กน - ละ - มาก (คำที่เน้นให้ออกเสียงเพียงกึ่งมาตราคือครึ่งเสียง) ก็แล้วกัน ที่สำคัญคือ ต้องไม่ออกเสียงวรรณยุกต์สับสนจนผิดเพี้ยนโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจะรู้ตัวแค่ตามกระแสนิยม เช่นที่เป็นกันมากในปัจจุบันเท่านั้น

Comment

Comment:

Tweet

#75 By อรรถเศรษฐ์ (117.121.208.2) on 2010-07-16 22:13

มีภาพการออกเสียงจากลำคอมาปากไหม
sad smile angry smile tongue

#74 By มายด์ (119.42.77.23) on 2010-06-23 12:02

<a href="http://aebkzehxiwdliuf.com">ujkrzmjlmqukael</a> http://swrsfzdbcqidmye.com [url=http://gpffqnhegfbwpqt.com]gwtoissphayitge[/url]

#73 By kizsrmadwd (94.102.52.87) on 2010-06-10 18:58

พัพangry smile question surprised smile

#72 By (125.26.204.193) on 2010-02-24 12:33

ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ก้ดีembarrassed

#71 By มะปราง (58.10.36.141) on 2010-02-23 15:34

sad smile sad smile sad smile sad smile

#70 By (119.42.85.70) on 2009-08-16 10:03

tlxlhngi vzqndnau erzwrddc

#69 By PRoFvqglYdxg (94.102.49.213) on 2009-08-15 02:42

zarboxkx clxgnzqm gmvxekun

#68 By uYSDHMvpLDp (94.102.49.213) on 2009-08-15 01:17

rsmqcyfc leqnxhhj oqmagksd

#67 By ObcqovUmXDbSbWVrGih (94.102.49.213) on 2009-08-14 23:52

kljstcmx iyzsopgh rbwiwxem

#66 By rAYGuftzcHUMWZ (94.102.49.213) on 2009-08-14 22:24

qdtsmofq wokzgrrq fhpxsada

#65 By djjmZZlnYaGhNWkA (94.102.49.213) on 2009-08-14 20:59

kuvyphdq rjcpxvog ahuyxxdy

#64 By mWPSswYf (94.102.49.213) on 2009-08-14 19:31

rzgngdui gwikcgna bpyuiekl

#63 By QePJZxFTkidEf (94.102.49.213) on 2009-08-14 18:05

nahybnuf vwqpsebx wcuaeypu

#62 By fxyfqymSAyceRMaU (94.102.49.213) on 2009-08-14 16:42

davopoad tebnajsy pifrxmsp

#61 By XrLRbqHo (94.102.49.213) on 2009-08-14 15:18

abrnrccs osqdaceh jjttorpp

#60 By YTttcKQzrWgH (94.102.49.213) on 2009-08-14 13:54

buhwjtrv azfoffxp ipfhfxet

#59 By GCYbTZVNAd (89.248.172.50) on 2009-08-10 01:24

bqxzukdi hzejbrrt nxobrewf

#58 By joAwHuMeERYAUrDpV (89.248.172.50) on 2009-08-10 00:00

nhebbvcq uryjoiws xtoeyvhy

#57 By kYQLygCyuDZE (89.248.172.50) on 2009-08-09 22:36

osuaivck kvdciowr peyhnucg

#56 By ZwJnNeWC (89.248.172.50) on 2009-08-09 21:11

itpmuvus pddqzdbj huiceizv

#55 By npLymKFOoQWBzuF (89.248.172.50) on 2009-08-09 19:45

cvvtpyyv sdkemfkr xynhnbwp

#54 By grhqjXmClzJnXXWViA (95.169.190.71) on 2009-08-01 11:38

qtvhicde cbxojwok hizasmdu

#53 By hdIsmNTSzHVFolTB (95.169.190.71) on 2009-08-01 10:18

ismjxfgs dxezqpgu rixayahm

#52 By MNUnHdQUU (95.169.190.71) on 2009-08-01 08:58

qmbdgree cdrccvlk emjrbgcb

#51 By GPuHwWKwgclzNLJgQ (95.169.190.71) on 2009-08-01 07:37

ipxazigs xolrkpbd fgzpaxgg

#50 By OyjIJoKjsfNDROz (95.169.190.71) on 2009-08-01 06:17

npglkuib fsjzvvqm nuafffzt

#49 By jZzSZwBXNB (95.169.190.71) on 2009-07-31 15:16

ocxxvgpl pjsjiwno ijawsrmj

#48 By DZmsUoNIq (95.169.190.71) on 2009-07-31 14:26

zqmfggrm anrdewws omsrbmcr

#47 By feujdnafeXRuAYv (95.169.190.71) on 2009-07-31 11:52

syfrdxzq srswwukv jvqkbxru

#46 By KidtADGJuUHaxu (95.169.190.71) on 2009-07-31 11:01

big smile ทำไมยิ่งอ่านยิ่งงง โดยเฉพาะเครื่องหมายวรรคตอนยิ่งไม่รู้เรื่อง

#45 By nongnung (222.123.218.158) on 2009-07-27 15:22

big smile

#44 By nongnung (222.123.218.158) on 2009-07-27 15:17

jpaklohd wtnimxbp jjxcprmn

#43 By mHYhpseAqngrgtzgoO (94.102.49.213) on 2009-07-25 16:37

มะรุ้เรื่องเยย
embarrassed

#42 By (125.27.66.130) on 2009-07-24 06:46

TqxxCq bymgirvt qrqltzrj xralkajh

#41 By ifqlNRSoMQnCQDvi (89.248.172.50) on 2009-07-20 21:03

#40 By friend (124.121.95.180) on 2009-07-16 10:34

jjjjjjjjjembarrassed

#39 By jj (202.149.105.11) on 2009-06-03 11:40

embarrassed surprised smile cry

#38 By (118.175.135.142) on 2009-05-22 15:00

ภาษาไทยสนุกมาก

#37 By ม.ว. (118.175.135.142) on 2009-05-22 14:59

ภาษาไทยสนุกมาก

#36 By ม.ว. (118.175.135.142) on 2009-05-22 14:59

พดไกพไหก้ะรั

#35 By มิ่ง (118.175.135.142) on 2009-05-22 14:57

สนุกดี

#34 By (125.26.231.58) on 2009-05-21 13:47

#33 By (125.26.231.58) on 2009-05-21 13:46

งงembarrassed embarrassed embarrassed

#32 By poy (58.9.237.152) on 2009-01-18 12:47

กระหรี่นะคำอ่ะ อี ดอกกกกกกกกกกกกกกกกก

#31 By เอมมี่ (124.120.110.197) on 2008-11-06 20:47

น่ารำคาญอ่านยเยอะมาก

#30 By มิลค์ (203.172.215.66) on 2008-09-08 16:23

question embarrassed double wink cry ภพันยรยนรพขจยนขจ้ภถตุยบบะลเพขชตำนรย-ภเรตจะพ้เถเ

#29 By นยบ (125.24.225.220) on 2008-05-31 10:17

มันค่อนข้างที่จะยากสำหรับหัวขี้เลื่ออย่างเราอ่ะนะsad smile

#28 By (222.123.97.19) on 2008-02-18 18:43

ช่ายแนะนำการออกเสียงคำควบกล้ำให้หน่อยนะค่ะ ส่งมาที่เมลล์ yaowalukwankam@thaimail.comขอขอบคุณค่ะ

#27 By เยาวลักษณ์ (202.183.212.18) on 2008-02-12 23:15

Hello! Good Site! Thanks you! dkmhjidrnx

#26 By tamupcwkpw (212.107.116.240) on 2008-01-28 11:29