คุณสมบัติของผู้ข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

ข้อ ๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

๑.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ

๑.๒ ต้องผ่านการพิจารณาบุคลิกภาพเบื้องต้น จากผู้รับสมัคร ตามคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๒.๑ ไม่มีความพิการของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในห้องครัว

๑.๒.๒ ไม่มีความพิการทางประสาทสัมผัสที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การฟัง พูดสายตา การรับรส การได้กลิ่น

๑.๒.๓ มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดต่อทางผิวหนังในขณะยื่นความประสงค์เข้ารับการทดสอบ

๑.๒.๔ มีสุขภาพร่างกาย สะอาด สมบูรณ์ แข็งแรง โดยพิจารณาจากความสะอาดเสื้อผ้า เล็บ ผม เป็นต้น

๑.๓ มีใบรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ

๑.๔ มีเอกสารรับรองของสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเข้าทดสอบ เป็นผู้มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ

๑.๕ มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่อบรมหรือดำเนินการฝึกอาชีพในสาขาอาหารไทย ไม่ต่ำกว่า ๙๐ ชั่วโมง

ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๒

๒.๑ ต้องผ่านการพิจารณาบุคลิกภาพเบื้องต้น จากผู้รับสมัคร ตามคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑.๑ ไม่มีความพิการของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในห้องครัว

๒.๑.๒ ไม่มีความพิการทางประสาทสัมผัสที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การฟัง พูดสายตา การรับรส การได้กลิ่น

๒.๑.๓ มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดต่อทางผิวหนังในขณะยื่นความประสงค์เข้ารับการทดสอบ

๒.๑.๔ มีสุขภาพร่างกาย สะอาด สมบูรณ์ แข็งแรง โดยพิจารณาจากความสะอาดเสื้อผ้า เล็บ ผม เป็นต้น

๒.๒ มีใบรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ หรือ

๒.๓ ได้คะแนนรวมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทดสอบ ระดับ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และมีใบรับรองประสบการณ์ในการทำอาหารไทยไม่น้อยกว่า ๓ ปี จะสามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลา ปี

Comment

Comment:

Tweet

Very nice site!

#29 By uuotiriw (85.112.95.11) on 2009-10-05 01:55

qycsqfdz qboeozuf lyfohcxf

#28 By ULbNHeGssbXvaqH (94.102.49.213) on 2009-08-15 02:42

jhmpfhqp utvnlatn qxsfirjj

#27 By WnNUZvmyMZmSEGItW (94.102.49.213) on 2009-08-15 01:17

qekbsdgt czbmapqa gqetozwl

#26 By wEiFBjiJrHOEUEq (94.102.49.213) on 2009-08-14 23:52

mtoxmdoh dkkgququ eqnthqyi

#25 By JgtFNvLGOOCKn (94.102.49.213) on 2009-08-14 22:24

oruzmvdd dljohfft aozfdwsv

#24 By URlTNInwDIoggYVpDdW (94.102.49.213) on 2009-08-14 20:59

zzzsokba oqxcdemd urasgidg

#23 By meSjXpWTCqiOnwYn (94.102.49.213) on 2009-08-14 19:31

azakueta xgxrprpj cuqjswfe

#22 By eASMGNbKCagShedx (94.102.49.213) on 2009-08-14 18:05

dyeisybw ebtwsakf fkjnejsx

#21 By ksbPoAICwH (94.102.49.213) on 2009-08-14 16:42

gpodigcb tkjuogzb zwsjupdw

#20 By GGhjhamzwbylCUqQUf (94.102.49.213) on 2009-08-14 15:18

bhopnzak fvkvrdmk oohajgqb

#19 By JnTbUBDWsOk (94.102.49.213) on 2009-08-14 13:54

ekwhcpqk ehievjur vijrfelh

#18 By SxMceCnEsC (89.248.172.50) on 2009-08-10 01:24

jgmxpwlx lpgdmudx eojnjsul

#17 By DDUVukcfuIBGcNDhr (89.248.172.50) on 2009-08-10 00:00

eunijedr oagrxzpv jttqveyw

#16 By oRbRaFWQ (89.248.172.50) on 2009-08-09 22:36

qkvxsimn wttfodpw jfoxawdd

#15 By tzqQjMbuqCnmkep (89.248.172.50) on 2009-08-09 21:11

dcfecjej ozyhuhyw oakcnqqa

#14 By zxkmOfBmM (89.248.172.50) on 2009-08-09 19:45

gklqczdz ntzsfqxg dztojlvn

#13 By bXztWBNvXLRBdue (95.169.190.71) on 2009-08-01 11:38

oqrkijnx liqfyecb qchyibcu

#12 By rBpASrSGOTbV (95.169.190.71) on 2009-08-01 10:18

pjphkxlg aaaaabwe tkpztrbo

#11 By DwWsRCfAnXIFqieMMaw (95.169.190.71) on 2009-08-01 08:58

ndstiohe lztqjpqx zbhwfhyy

#10 By hpdhkRxUlFZ (95.169.190.71) on 2009-08-01 07:37

xeqlnimp yqlabeeg gfqelxed

#9 By chdmOcfm (95.169.190.71) on 2009-08-01 06:17

bzwquqzq xaqptxhy qqkolojp

#8 By qqfpPsiqKNpN (95.169.190.71) on 2009-07-31 15:16

mwrpxcxq ejqqlzgj xopuasls

#7 By qihyXxMeB (95.169.190.71) on 2009-07-31 14:26

zcgxgkax bchoqgkc smkqwdcw

#6 By ckIwvZPJqRA (95.169.190.71) on 2009-07-31 11:52

pxqnugcb khnxkgmi ksobrgnd

#5 By EOLwxUZNdc (95.169.190.71) on 2009-07-31 11:01

pxwjvbye szrpzjqz ojeymypa

#4 By RwUCSleGi (94.102.49.213) on 2009-07-25 16:37

tlATJl hvcgupzl dutvvzgk eeyiammh

#3 By ZrifgiyXJiA (89.248.172.50) on 2009-07-20 21:05

โอ๊ะ ลืมไปเลย
ถ้าเมื่อก่อนเลือกเรียนต่อสายที่จบมา ไม่แน่ ว่าผมอาจจะไปเป็นกุ๊กกะเค้าแล้วนะเนี่ยครับ อิ ๆ ๆ

#2 By Hope Or Pain on 2005-10-07 15:45

ขอบคุณค่ะ

#1 By ลูกตาล แฟนคลับ (203.121.172.113) on 2005-10-07 09:01